SLUŽBY - Bioptická laboratoř

Bioptická a cytlogická labolatoř
Vodní 1590
430 01 Chomutov
Czech
ADRESA
WWW.BCCV.CZ
Přejít na obsah
SLUŽBY
"Cytologie - Biopsie - Imunohistochemie..."
Bioptická a cytologická laboratoř
v Chomutově byla zřízena roku 2002
Cytologie
-
Vyšetření gynekologické cytologie – screeningové  vyšetření stěrů z děložního čípku, vaginální sliznice a vulvy. Ve spolupráci s laboratoří CHODOLAB a.s. v Ostravě zprostředkovává naše laboratoř molekulárně biologické vyšetření přítomnosti mRNA tzv. rizikových typů HPV. Klinická cytologie – vyšetření tělních tekutin a tenkojehlových aspirátů.
Biopsie
-
  Zpracování a mikroskopická vyšetření tkání a orgánů odebraných z diagnostických nebo léčebných důvodů odbornými lékaři z různých oborů, včetně vyšetření peroperačních.

Imunohistochemie
-
   Laboratoř provádí imunohistochemická vyšetření (pro účely diagnostické i léčebné – vyšetření prognostických markerů u karcinomu prsu apod.). Spektrum protilátek je neustále rozšiřováno.
Vydávání výsledků

 Materiál k vyšetření je svážen přímo z ordinací případně sběrných míst na náklady laboratoře v dohodnutých termínech nejméně 1x týdně, u nemocničních provozů při zajišťování biopsií i 2-3x týdně. Výsledky většiny bioptických vyšetření je laboratoř schopna zabezpečitdo 48 hodin od vyzvednutí vyšetřovaného materiálu. U cytologických vyšetření je možné stanovit diagnózu i v den příjmu materiálu.

 Laboratoř vydává výsledky bioptických a cytologických nálezů nejen na papírových výsledkových listech.  Laboratorní informační systém WinZis navíc umožňuje klinickým lékařům bioptické a cytologické výsledky vyzvedávat.

1. Nástrojem k zajištění rychlého přístupu k výsledkům vyšetření je služba MISE (Medical Internetworking Server) provozovaný společností STAPRO s.r.o., která umožňuje automatizované zabezpečené předávání zdravotnických dat po internetu v souladu s legislativními požadavky ČR na ochranu osobních údajů. Systém automaticky zajišťuje denní export dat (nálezů) z databáze laboratoře. Exportovaná data jsou automaticky přenášena a poté přiřazena klientům, uživatelům systému MISE.

2. Nástrojem pro přenost výsledků je služba eZpráva. Architektura systému je typu klient-server. Šifrování a dešifrování probíhá na straně klienta, server slouží pouze pro výměnu zašifrovaných zpráv. Systém sestává z těchto služeb:

a) Služba CA – podporuje procesy popsané v Certifikační politice
b) Adresářová služba – registrovaným uživatelům umožňuje vyhledávat v seznamu již vydaných certifikátů
c) Emailová služba – slouží k výměně emailových zpráv

MISE
-
    Laboratoř vydává výsledky bioptických a cytologických nálezů nejen na papírových výsledkových listech.  Laboratorní informační systém WinZis navíc umožňuje klinickým lékařům bioptické a cytologické výsledky vyzvedávat . Nástrojem k zajištění rychlého přístupu k výsledkům vyšetření je služba MISE (Medical Internetworking Server) provozovaný společností STAPRO s.r.o., která umožňuje automatizované zabezpečené předávání zdravotnických dat po internetu v souladu s legislativními požadavky ČR na ochranu osobních údajů. Systém automaticky zajišťuje denní export dat (nálezů) z databáze laboratoře. Exportovaná data jsou automaticky přenášena a poté přiřazena klientům, uživatelům systému MISE.


eZpráva
-
    Architektura systému je typu klient-server. Šifrování a dešifrování probíhá na straně klienta, server slouží pouze pro výměnu zašifrovaných zpráv. Systém sestává z těchto služeb:

1) Služba CA – podporuje procesy popsané v Certifikační politice

2) Adresářová služba – registrovaným uživatelům umožňuje vyhledávat v seznamu již vydaných certifikátů

3) Emailová služba – slouží k výměně emailových zpráv


Laboratorní příručka

Laboratorní příručka byla vypracována jako nástroj spolupráce mezi
Bioptickou a cytologickou laboratoří s.r.o.
a klienty (uživateli) zdravotnických služeb.

A nihilo nihil
Bene ambula
Cogito ergo sum
„Život je krátký, umění dlouhé, příležitost prchavá, pokusy nejisté, posouzení nesnadné… přece však musíme léčit.“
Hippokratés
Návrat na obsah