KOMUNIKACE - Bioptická laboratoř

Bioptická a cytlogická labolatoř
Vodní 1590
430 01 Chomutov
Czech
ADRESA
WWW.BCCV.CZ
Přejít na obsah
KOMUNIKACE
"Bezpečné komunikační prostředí..."

Laboratoř vydává výsledky bioptických a cytologických nálezů nejen na papírových výsledkových listech.

Laboratorní informační systém WinZis navíc umožňuje klinickým lékařům bioptické a cytologické výsledky vyzvedávat elektronicky přes sýstém MISE nebo eZpráva.


MISE
 

Vytváří velmi bezpečné komunikační prostředí pro přenos zpráv v libovolném formátu (nejčastěji v datovém standardu DASTA) mezi připojenými účastníky (poskytovatelé zdravotních služeb – PZS).


   Tento přenos splňuje legislativní požadavky České republiky na ochranu citlivých dat. Služba má široké uplatnění při předávání laboratorních žádanek a výsledků, rentgenových nálezů, lékařských zpráv apod. mezi zdravotnickými zařízeními.

   MISE zajišťuje přenos zašifrovaných zpráv na bázi standardních protokolů pro elektronickou komunikaci.
eZpráva


Architektura systému je typu klient-server. Šifrování a dešifrování probíhá na straně klienta, server slouží pouze pro výměnu zašifrovaných zpráv. Systém sestává z těchto služeb:


1) Služba CA – podporuje procesy popsané v Certifikační politice

2) Adresářová služba – registrovaným uživatelům umožňuje vyhledávat v seznamu již vydaných certifikátů

3) Emailová služba – slouží k výměně emailových zpráv

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka byla vypracována jako nástroj spolupráce mezi
Bioptickou a cytologickou laboratoří s.r.o.
a klienty (uživateli) zdravotnických služeb.

.
„Výcvik ke zdraví - toť střídmost v jídle a píle v námahách.“
Hippokratés
Návrat na obsah