DOKUMENTY - Bioptická laboratoř

Bioptická a cytlogická labolatoř
Vodní 1590
430 01 Chomutov
Czech
ADRESA
WWW.BCCV.CZ
Přejít na obsah
AKREDITACE
"Akreditace Bioptické a cytologické laboratoře s.r.o. ..."
   Dne 21.8.2009 obdržela Bioptická a cytologická laboratoř v Chomutově osvědčení o akreditaci dle normy ISO 15189.

   Bioptická a cytologická laboratoř v Chomutově je rovněž akreditována MZ ČR pro provádění screeningového gynekologického cytologického vyšetření a pro postgraduální vzdělávání patologů.

   Dne 18.07.2012 úspěšně proběhlo reakreditační řízení o akreditaci dle normy ISO 15189. Díky tomu bylo Bioptické a cytologické laboratoři v Chomutově prodloužena platnost akreditačního osvědčení až do 18.07.2017


*
*
*
Laboratorní příručka
*
   Laboratorní příručka byla vypracována jako nástroj spolupráce mezi Bioptickou a cytologickou laboratoří s.r.o. a klienty (uživateli) zdravotnických služeb. Jejím cílem je informovat lékaře a žadatele o vyšetření o spektru služeb laboratoře a poskytnout tak zdravotníkům potřebné informace o všech fázích vyšetření, jejichž znalost je nutná k docílení kvalitního výsledku a jeho správného vyhodnocení v diagnostickém i léčebném postupu. Laboratorní příručka je pravidelně aktualizována.
Publikované dokumenty
*
Laboratorní příručka – vydání 06
Osvědčení o akreditaci 2018
Osvědčení o splnění podmínek k provádění screeningové cervikovaginální cytologie 2018

Návrat na obsah