Bioptická laboratoř

Bioptická a cytlogická labolatoř
Vodní 1590
430 01 Chomutov
Czech
ADRESA
WWW.BCCV.CZ
Přejít na obsah
BIOPTICKÁ
           A CYTOLOGICKÁ
                    LABORATOŘ
                             CHOMUTOV
Bioptická a cytologická laboratoř s.r.o.
v Chomutově byla zřízena roku 2002
O nás
  Bioptická a cytologická laboratoř byla založena v říjnu roku 2002, od roku 2003 má statut společnosti s ručením omezeným...
Služby
  Cytologie
  Biopsie
  Imunohistochemie
  Vydávání výsledků

Dokumenty
Dne 21.8.2009 obdržela Bioptická a cytologická laboratoř v Chomutově osvědčení o akreditaci dle normy ISO 15189.
NADSTANDARDNÍ SERVIS

 Za účelem standardizace a sjednocení metodik odběru
i zpracování vyšetřovaných tkání a tělních tekutin
včetně distribuce výsledků poskytuje laboratoř
svým klientům bezplatný servis i nezbytné vybavení.
Bioptická a cytologická laboratoř
v Chomutově
byla zřízena v říjnu roku 2002
Výkony

Ročně laboratoř provádí cca:
17 000 bioptických,
35 000 gynekologicko -cytologických
a 2 000 klinicko-cytologických vyšetření.

Zajistíme

ve smluvních laboratořích i služby v oblasti molekulárně genetických a imunohistochemických vyšetření, případně konzultačních vyšetření u neobvyklých a komplikovaných případů.
Provoz

Provoz bioptické laboratoře zajišťuje:
celkem 22 zaměstnanců,
z toho 6 atestovaných lékařů
a 12 zdravotnických laborantů.

"Bezpečné komunikační prostředí"
       MISE
                       eZpráva
Návrat na obsah